افتخارات:

  • کسب دیپلم افتخار شرکت برتر مقاوم سازی و جوان برتر مقاوم ساز از استانداری آذربایان شرقی

  • کسب لوح تقدیر جهت برگزاری سه دوره کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای توسط معاونت محترم عمرانی استانداری آذربایان شرقی

  • کسب لوح تقدیر جهت کسب برگزاری سمینار مبارزه با خشکسالی توسط مدیرکل محترم ستاد بحران استانداری آذربایجان شرقی