نوشته‌ها

روستای مدرن/ بورکینافاسو

به جلوه ی بصری این روستا و برخی از عناصر و سازه های مدرن امروزی دقت کنید. دور شدن از آرمان های تخریبی عصر مدرن و جست و جو برای یافتن الگو های جدید دریچه ی هنر رو دوباره به سمت الگو های اصیل قدیم باز کرده و برای همینه که آثار این چند دهه اخیر جوامع توسعه یافته رنگ و بویی بومی پیدا کرده…

بافت جالب و معناداره این روستای بومی در بورکینافاسو جلب میکنه آدمو.روستایی که از نظر هنر با پیشرفته ترین جوامع امروز تقریبا برابری میکنه . البته اگه بالاتر نباشه…!