نوشته‌ها

عظیم ترین ساختمان دنیا

مساحت که از این لحاظ  فرودگاه بین المللی دبی را پشت سر گذاشته است و در ۱۸ طبقه ساختمانی دربردارنده مجموعه بزرگی از خدمات رفاهی تفریحی است. دقت کنید که در این بنای عظیم و باشکوه هنوز هم از معماری سنتی رگ و ریشه هایی وجود داره…

روستای مدرن/ بورکینافاسو

به جلوه ی بصری این روستا و برخی از عناصر و سازه های مدرن امروزی دقت کنید. دور شدن از آرمان های تخریبی عصر مدرن و جست و جو برای یافتن الگو های جدید دریچه ی هنر رو دوباره به سمت الگو های اصیل قدیم باز کرده و برای همینه که آثار این چند دهه اخیر جوامع توسعه یافته رنگ و بویی بومی پیدا کرده…

بافت جالب و معناداره این روستای بومی در بورکینافاسو جلب میکنه آدمو.روستایی که از نظر هنر با پیشرفته ترین جوامع امروز تقریبا برابری میکنه . البته اگه بالاتر نباشه…!

طراحی داخلی – معماران اکس_چیو

قنادی پاتریک راجرز برای بازطراحی فضای داخلی خود از کنارهم چیدن لوله هایی به صورت عمودی استفاده کرده که ایجاد فرم کندویی خاصی رو به همراه داشته. این طراحان با استفاده از برش های نظام مند لوله ها ٬ زیبایی بصری موفقی را خلق کرده اند. امروزه ویترین های بزرگ واحدهای تجاری محل اجرای ایده های متهورانه و متنوع هستند که نمایشگاهی بالقوه در بافت شهری میسازند … هرچند گاهی طراحان مانند این طرح فضای وهمی را به وجود می آورند که معلوم نیست تا چه مدت به کسب و کار صاحب واحد تجاری کمک کند …

x-tu architects: boutique patrick roger, paris x-tu architects: boutique patrick roger, paris